ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Jo Ann Callis
Μου έχει περάσει από το μυαλό ότι η επιβίωσή μας ίσως να εξαρτάται από το να μιλάμε μεταξύ μας...

Νταν Σίμονς

Paris jackson – Adagio feat. Manchester Orchestra

Fall asleep now
Close your eyes
Drift away now
And capsize

Let it seep in
And take control
The end begins
You lose your soul

Come around
Drown your cries
Just come down
And fantasize

Let it seep in
And take control
The end begins
You lose your soul

Come before this swift and deadly wave takes me down
Take me

Mind hangs low
Eyes roll on back
A grim adagio
Going back to black

Holding onto strings above your grave,
Blazing skin soaked in a black and distant haze
Wake me
Come before the swift and deadly wave
Takes me down where everybody shares my name
Take me now
Take me

Holding onto strings above your grave
Blazing skin soaked in a black and distant haze
Wake me
Come before the swift and deadly wave
Takes me down where everybody shares my name
Take me now
Take me

Holding onto strings above your grave
Blazing skin soaked in a black and distant haze
Wake me
Come before the swift and deadly wave
Takes me down where everybody shares my name
Take me now
Take me