ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Alba Pérez Padilla
Αγάπη είναι η αποκάλυψη της ελευθερίας του άλλου...

Ότο Φ. Κέρνμπεργκ

The Pogues – I love you till the end

I just want to see you
When you’re all alone
I just want to catch you if I can
I just want to be there
When the morning light explodes
On your face it radiates
I can’t escape
I love you ’till the end

I just want to tell you nothing
You don’t want to hear
All I want is for you to say
Why don’t you just take me
Where I’ve never been before
I know you want to hear me
Catch my breath
I love you ’till the end
I love you ’till the end

I love you ’till the end
I love you ’till the end

I just want to be there
When we’re caught in the rain
I just want to see you laugh not cry
I just want to feel you
When the night puts on its cloak
I’m lost for words don’t tell me
Cause all I can say
I love you ’till the end
I love you ’till the end

I love you ’till the end
I love you ’till the end
I love you ’till the end

All I can say
I love you ’till the end
I love you ’till the end
I love you ’till the end
It’s all I can say
I love you ’till the end
I love you ’till the end