ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Lisa De Boeck
Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι δεν παραμένουν ίδιοι. Οι άνθρωποι είτε βελτιώνονται, είτε χειροτερεύουν...

Roniit – Wide Awake (Acoustic)

I’m like a trembling flame
I’m like a delicate aching
Forever unbroken
Slow riding in motion

Go down
Breathe out
Cold tremor and I brace myself
Deep sigh
So high
Ruminations of a fractured mind

I got a vicious hold on these waves
I am a ritual that I crave
Unafraid
I am the crimson glow that remains
I am the nights that turn into days
Wide awake (wide awake)

I am the patterns I trace
I am only my intentions
I’m silent devotion
Another drop in the ocean

Go down
Breathe out
Cold tremor and I brace myself
Deep sigh
So high
Ruminations of a fractured mind

I got a vicious hold on these waves
I am a ritual that I crave
Unafraid (unafraid)
I am the crimson glow that remains
I am the nights that turn into days
Wide awake (wide awake)

I wanna be high vibration
I wanna be high vibration
I wanna be high

Deep sea emotions that run through my veins
I am reflections of all that I break
Deep sea emotions that run through my veins
I am reflections of all that I change