ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Nathanael Fournier
Μην κοιτάς πίσω. Κάτι μπορεί να σε πλησιάζει επικίνδυνα...

Σάτσελ Πέιτζ

Rowena Wise – Nobody’s Saviour

You’re talking at him from below
Trying to reach that little part of him you know
Oh to think that you could know yourself by now
How did you end up like this

Another year you’re by his side
Another year around the fireball in the sky

Oh to think that you could learn to be alone
Lonely would be more honest

Superwoman don’t you know your superficial
Make believing that his heartache is your mission

But your nobody’s saviour (oh no)
You’re nobody’s saviour (oh no)
You’re nobody’s saviour (oh no)
Save your breath and go
Save your breath and go

There’s something in the way he movеs
There’s grace bеneath the darkest of his moods
But he don’t show it when he takes them out on you
No it is not your poison

Evolution has you blind
We feel a bond with those that suffer by our side
If you’re to call this something other than your love
Call it a grand delusion