ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Οι μνήμες από το παρελθόν δεν είναι μνήμες γεγονότων, αλλά μνήμες από το πώς φανταστήκαμε τα γεγονότα...

Keaton Henson – The Mine

Oh, I etched my own name in the mountain
But I lost all my nails to the fight
If you would let me explain, I have aged and I’m frightened
By the sound of my thoughts in the night

Oh God, I swear it, I hold myself to ransom
And can’t afford the fee
I gave away my eyelids
And all I can do now is see

Oh, I sold you a song to feel human
But it made a great hole in my chest
If you would let me explain, I’m insane, unenlightened
And too god damn tired to protest

Oh God, the lifetime I spent on writing love songs
To people that ignored
I’ve lookеd for love in strangers
I am safe, I am finе, I’m adored

They love me
They love me
They love me
They love me
They love me
They love me
I know