ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Zoe Harrison
Η αναζήτηση για να βρούμε κάποιον να ρίξουμε το φταίξιμο είναι πάντα επιτυχής...

Ρόμπερτ Χαφ

Depeche Mode – Strangelove

There’ll be times when my crimes
Will seem almost unforgivable
I give in to sin
Because you have to make this life livable
But when you think I’ve had enough from your sea of love
I’ll take more than another riverful
Yes, and I’ll make it all worthwhile
I’ll make your heart smile

Strangelove, strange highs and strange lows
Strangelove, that’s how my love goes
Strangelove, will you give it to me?

Will you take the pain I will give to you
Again and again and will you return it?

There’ll be days when I’ll stray
I may appear to be constantly out of reach
I give in to sin
Because I like to practice what I preach
I’m not trying to say I’ll have it all my way
I’m always willing to learn when you’ve got something to teach
Oh, and I’ll make it all worthwhile
I’ll make your heart smile

Pain, will you return it?
I’ll say it again: pain
Pain, will you return it?
I’ll say it again: pain
Pain, will you return it?
I’ll say it again: pain
Pain, will you return it?
I won’t say it again

Strangelove, strange highs and strange lows
Strangelove, that’s how my love goes
Strangelove, will you give it to me?
Strangelove, strange highs and strange lows
Strangelove, that’s how my love goes
Strangelove, will you give it to me?
Strangelove, strange highs and strange lows
Strangelove, that’s how my love goes
Strangelove, will you give it to me?

I give in
Again and again
I give in
Will you give it to me?
I give in
I’ll say it again
I give in
I give in
Again and again
I give in
That’s how my love goes
I give in
I’ll say it again
I give in