ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Camille Brasselet
Αλλάζουμε τις λέξεις, όταν δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα...

rsun (fka Arsoniste) – Weird Fishes/Arpeggi (Radiohead cover)

In the deepest ocean
The bottom of the sea
Your eyes
They turn me

Why should I stay here?
Why should I stay?

I’d be crazy not to follow
Follow where you lead
Your eyes
They turn me

Turn me into phantoms
I follow to the edge of the earth
And fall off
Everybody leaves
If they get the chance
And this is my chance

I get eaten by the worms
And weird fishes
Picked over by the worms
And weird fishes
Weird fishes
Weird fishes

Yeah I
I hit the bottom
Hit the bottom and escape
Escape
And I
I hit the bottom
Hit the bottom
Hit the bottom and escape
Escape