ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Emi Anrakuji
Σταμάτησαν να σου λένε ψέματα, όχι να σ’ αγαπούν...

Αντόνιο Πόρτσια

Alice on the roof – Change My World

Going around in my head
Stuck in my head
People will grow and things will change
Wish I could do the same
But I can’t

Going around in my head
Our song’s in my head
People will go and things will move
Wish I could do it to
But I won’t

If I knew how to get to you
It would change my world

If I knew how to get to you

Settling in a room
An empty room
And If I ever crossed the line
And If I close my eyes
Would you stay?

If I knew how to get to you
It would change my world

If I knew how to get to you
It would change my world

Trees will grow
Leaves will fall
I would rather be traveling back
Find a way to you heart

To you heart
To you heart

Going around in my head
Our song’s in my head
People will go and things will move
Wish I could do it to
But I won’t

If I knew how to get to you
It would change my world

If I knew how to get to you

Settling in a room
An empty room
And If I ever crossed the line
And If I close my eyes
Would you stay ?

If I knew how to get to you
It would change my world

If I knew how to get to you
It would change my world

Trees will grow
Leaves will fall
I would rather be traveling back
Find a way to you heart

To you heart
To you heart

Lips will talk
Legs will walk
But my body’s not moving
I’m paralysеd

Until I find how to get to you
It will change my world

It will change my world

It will changе my world

It will change my world