ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Eliot Allen
Δεν παίρνουμε από τη ζωή αυτό που θέλουμε. Παίρνουμε από τη ζωή αυτό που είμαστε...

PJ Harvey – One Line

Do you remember the first kiss?
Stars shooting across the sky
To come to such a place as this
You never left my mind

I’m watching from the wall
As in the streets we fight
This world all gone to war
All I need is you tonight

And I draw a line
To your heart today
‘To your heart from mine
A line to keep us safe’

All through the rising sun
All through the circling years
You were the only one
Who could have brought me here

And I draw a line
To your heart today
‘To your heart from mine
A line to keep us safe’