ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Martina Stanek
Κάποιες φορές η δυσκολία είναι η απόσταση μεταξύ από την φαντασίωση και την πραγματικότητα...

Hooverphonic – Happiness

We’re on our way to next train station
Passing fields, my mind is wondering of,
They don’t mean much to me
Happy is a silly word if you
Think about all the joy we had
There’s so much left to see

Is happiness a word without meaning?
Heaven a place in utopia?

But in the end, we keep on moving
Reverse is not, it’s not part of our style
Forward is the only way

Is happiness a word without meaning
Heaven a place in utopia?

We cannot shout silently
We shouldn’t run away so slowly
There’s so much left for us to do
We got to figure out
If happiness has no meaning
If heaven is part of utopia

If happiness has no meaning
If heaven is part of utopia,
Utopia, utopia, utopia, utopia