ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Alessio Antonini
Ο δρόμος που κάποιοι από εμάς ακολούθησαν στη ζωή τους ήταν, να μην παραδεχόμασταν αδυναμία, να κρύβουμε όλες μας τις ατέλειες, να μην δεχόμαστε την αποτυχία και να τα καταφέρνουμε πάντα μόνοι μας...

Manchester Orchestra – The Way (Live)

I think I’m losing my mind
Fear became the fentanyl
Hungry like the animal
I’ve been sleeping in
I see you’re losing your light
Cut you into decimals
Drowning out the decibels
Screaming in your head

Do you wanna find the antidote?
Driving with the Holy Ghost
Holy death, the holy smoke
And does it start again?
I’ve been drinking from a periscope
Trying to watch my obstacles
See how fully I’ve been broke

And let me start again
Ooh
Ooh
Let me start again
Ooh
Ooh

I think I’m losing the line
The altar is inaudible
Dense and pathological
Capillary thread
When you run out of time
The soul becomes synodical
The weight is now phenomenal
And deafening again

Are you feeling like an anecdote?
Hovering to the hospital
Huffing fire and holy smoke
Does it start again?
I’ve been lost beyond the telescope
Goddamn diabolical
God forgive the prodigal

And let me start again
Ooh
Ooh
Let me start again
Ooh
Ooh

Now I
Have lost
My way
My way
Now I
Have lost
My way
The way

(Now I)
I think I finally found the antidote
(Have lost)
I’ve been lying to Holy Ghost
(My way)
Holy beds that fully broke
(The way)
Now let me start again
(Now I)
I’ve been sinking in the horoscope
(Have lost)
Love is never optional
(My way)
Holy death and holy smoke
(The way)
Let me start again
Ooh