ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα

Ο άνθρωπος είναι παράλογος γι’ αυτό που ψάχνει και σπουδαίος γι’ αυτό που βρίσκει...

Πωλ Βαλερύ

Resa Saffa Park – Heavy

Heavy
Swept me off of my feet
Laying heavier on the ground telling you tales on repeat
Of words, you call so heavy
While stroking upward my thighs
Enjoy ever part of me
I want to be all the stars in your eyes

I don’t know if you heard
Don’t want you back in my head
Believe me when I say I don’t want to be a part of you
Cause It’s too heavy to feel how I do
You’ve always loved someone in some way
The way that you want them to love you
And It’s too messy
All the madness in you
And it chases us too, but I can’t hold the weight of the way that I want you

Heavy
Eyelids in daylight
They close like magnets together when you’re all I can think about
Dreaming about maybe
Maybe It’s just all right
To be your baby
In only a few evenings when you’re damp and out

I don’t know if you heard
Don’t want you back in my head
Believe me when I say I don’t want to be a part of you
Cause It’s too heavy to feel how I do
You’ve always loved someone in some way
The way that you want them to love you
And It’s too messy
All the madness in you
And it chases us too, but I can’t hold the weight of the way that I want you