ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Sophie Calle
Ο φόβος του αγνώστου μας αποσπά την προσοχή από το γνωστό...

Ylipe

The Saxophones – Just You

Just you and I
Just you and I
Together, forever, in love

Just you (just you)
And I (and I)
Just you (just you)
And I (and I)
Together, forever, in love

In love (in love)
We go strolling together
In love (in love)
We go strolling forever

Just you (just you)
And I (and I)
Just you (just you)
And I (and I)
Together, forever, in love (in love)