ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Robbie MacIntosh
Αν δεν ντρέπεσαι για τον εαυτό σου κάπου-κάπου, δεν είσαι τίμιος...

Γουίλιαμ Φώκνερ

Raining Pleasure – Fake (Live)

Here’s my life, and here’s my way
and here’s my body, and here’s my pain
leave my mother see my train
get on get on get on get on

walk with me in my strange life
I’ve no things to show and no things to hide
life is fair and this blooming game
will go on and on and on

this possession never was a question
a healer for this tension
tenderness and pressure
from my warnings all you got was your needs
all you did was promise
you were only fake

little by little touch by touch
our eyes grew cold our hands grew rough
little by little losing touch
hello hello hello hello

failed in trust got sunk in pain
obsessed with love and clouds and rain
lives collapse and this fucking game
goes on and on and on