ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Albarrán-Cabrera
Πλανιόμαστε όταν λέμε ότι καιρός περνάει. Ο καιρός στέκεται, εμείς περνάμε...

Ταλμούδ

Björk : Bachelorette

I’m a fountain of blood
In the shape of a girl
You’re the bird on the brim
Hypnotised by the whirl
Drink me, make me feel real
Wet your beak in the stream
Game we’re playing is life
Love’s a two way dream

Leave me now, return tonight
Tide will show you the way
If you forget my name
You will go astray
Like a killer whale
Trapped in a bay

I’m a path of cinders
Burning under your feet
You’re the one who walks me
I’m your one-way street
I’m a whisper in the water
Secret for you to hear
You’re the one who grows distant
When I beckon you near

Leave me now, return tonight
Tide will show you the way
If you forget my name
You will go astray
Like a killer whale
Trapped in a bay

I’m a tree that grows hearts
One for each that you take
You’re the intruder’s hand
I’m the branch that you break