ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Φωτογραφία από το παιχνίδι “Tales of Arise”
Είναι δύναμη να μου επιτρέπω να ζητώ βοήθεια...

CLANN – Arise

How do you look so fair and bright? Under the cloak of sorrow
Look at these wings
You’re made for flight
Cut down before you could know

What do you fear?
Don’t hide away
Break from these chains
Rise and take aim

You need not wander
In these halls of solitude
In darkest hour
Remember
I’ll answer

Oh
What kind of fate
Befalls us?
Stay with me
Do you see?
The tides move for us

Oh
Nothing’s to late
To heal you
Here’s the key
To be free
Forgive

I saw you dance
Upon the hills
Wave your hands and sing
But slowly as your spirit
grew In silence you withdrew

Shed no more tears
So fair and bright
Now’s time to fight
Rise to the light

You need not lament
For lost innocence
The child’s still within
Just waiting to wake
It’s not over
Not over

Oh
What kind of fate
Befalls us?
Stay with me
Do you see?
The tides move for us

Oh
Nothing’s to late
To heal you
Here’s the key
To be free
Forgive

Off the deep end
You’ve fallen
Arise
Arise
Again

Thrown to pieces
Cast to the wind
From ashes we
Ascend

Harken to me
Hang on
This life’s your own
I’m right here beside you
You’re not alone

In darkness we shine
Now place your hand in mine
Arise