ΖΩΗ

Καλημέρα

Καλημέρα
Frankie Corio και Paul Mescal στο φιλμ της Charlotte Wells, “Aftersun”
Δεν πεθαίνει κανείς παρά μόνο μια φορά και είναι για τόσο πολύ καιρό...

Μολιέρος

Freddie Mercury & David Bowie – Under Pressure (Aftersun O.S.T)

Mmm num ba de
Dum bum ba be
Doo buh dum ba beh beh

Pressure: pushing down on me
Pressing down on you, no man ask for
Under pressure that burns a building down
Splits a family in two
Puts people on streets

Um ba ba be
Um ba ba be
De day da
Ee day da

That’s OK

That’s the terror of knowing
What this world is about
Watching some good friends screaming
“Let me out!”

Tomorrow gets me higher
Pressure on people, people on streets

Day day de mm hm
Da da da ba ba
OK

Chippin’ around, kick my brains ’round the floor
These are the days: it never rains but it pours

Ee do ba be
Ee da ba ba ba
Um bo bo
Be lap

People on streets
Ee da de da de
People on streets
Ee da de da de da de da

It’s the terror of knowing
What this world is about
Watching some good friends screaming
“Let me out!”

Tomorrow gets me higher, higher, high!
Pressure on people, people on streets

Turned away from it all like a blind man
Sat on a fence, but it don’t work
Keep coming up with love, but it’s so slashed and torn

Why, why, why!?

Love, love, love, love, love

Insanity laughs under pressure
We’re breaking

Can’t we give ourselves one more chance?
Why can’t we give love that one more chance?
Why can’t we give love, give love, give love, give love, give love, give love, give love, give love, give love?

‘Cause love’s such an old-fashioned word
And love dares you to care for the people on the edge of the night
And love dares you to change our way of caring about ourselves
This is our last dance
This is our last dance
This is ourselves

Under pressure
Under pressure
Pressure