ΖΩΗ

Καλημέρα, καλό μήνα

Καλημέρα

Ακόμα και το παρελθόν δεν είναι πια, αυτό που ήταν κάποτε...

Panchiko – Gwen Everest

True love aspires for moments like these
Moments you don’t need
True faith controls, but you don’t want it to
That’s not what we do

If you buy that smile
To run the last mile
Or evade to nude your pain
Just set on to this for me again

False hopes conspire
To shadow your illusions
But what’s the use in them?
False highs lead on
But nothing’s going on
No, you’re not the one who’s wrong

If you buy that smile
To run the last mile
Or evade to nude your pain
Just set on to this to me again

If you buy that smile
To run the last mile
Or evade to nude your pain
Just set on to this to me again