ΖΩΗ

Καλημέρα, καλό μήνα!

Καλημέρα
Φωτογραφία: Mark Cohen – Legs and Hoop, 1977
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον Κόσμο, μπορούμε όμως να τον αγκαλιάσουμε, αγκαλιάζοντας ένα από τα πλάσματά του...

Μάρτιν Μπούμπερ

Rahill – I Smile for E

When the ones departed leave me empty hearted
And the sun keeps shining, she speaks
She says the days continue and all the farewell miss you′s
Will be her kiss on my cheek

I wonder if she is happy
I wonder if she can feel my warmth
It’s never too easy to swallow
I try to keep my head above the clouds

No one to laugh till morning
It′s been five years of mourning
The quiet house feels empty
Since you’ve gone
Eight brothers lost and hurting
I feel the pages turning
The rock that kept them going for so long

I wonder if she can hear me
Her laughter fills my room with sun
Singing so soft and gently
I smile and keep my head above the clouds

Do do do do do do do do do do do do do do do do do do