ΖΩΗ

Καλημέρα, καλή εβδομάδα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Mark Steinmetz
Το να συμβαίνουν στους ανθρώπους όλα όσα θέλουν δεν είναι το καλύτερο...

Ηράκλειτος

Villagers – I Want What I Don’t Need

And I want to feel like I’m in charge
Like an angry bull in a house of cards
And they’ll all fall down when they don’t take heed
Because I want what I don’t need

And I want to be the only one
Who has reached the peaks they all dream of
And I want the glory of the deed
I want what I don’t need

But when I close my eyes I feel the thirst
For the laughter of the Universe
And with a simple glimpse I must concede
That I want what I don’t need

And in the future I’ll get better at
Buying shares and growing fat
And when there’s less to share and I’ve gone to seed
I’ll still want what I don’t need

And I’ll wed myself to my beliefs
And they’ll harden like my arteries
And I’ll take myself so seriously
And I’ll want what I don’t need

But when I close my eyes I feel the thirst
For the laughter of the Universe
And with a simple glimpse I must concede
That I want what I don’t need

And I want you all to learn this song
And someday I might sing along
But if you’re out of key then I’ll take the lead
Because I want what I don’t need

There’s a fairytale we call “Free Will”
It was funny then, and it’s funny still
And at the heart of it lies an endless greed
Because we want what we don’t need

But when I close my eyes I feel the thirst
For the laughter of the Universe
And with a simple glimpse I must concede
That I want what I don’t need