ΖΩΗ

Καλημέρα, καλή εβδομάδα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Eugenio Recuenco
Ό,τι κι αν είναι αυτό που ψάχνουμε, δεν θα έρθει με τη μορφή που το περιμένουμε...

5etra – We Belong

Dig as I hide our limbs and throw us to the wolves
That is how we are wired, that’s where we belong
You Found me running, counting the days
Till all is hiding comes out. I was still smiling

And my feet feel sticky on the soild ground like I’ve been haunted
By the shadows from the lamp in the other side of the rooms
Were the dreaming lucid doses the hartless moon
Accompanied by the Slience and a wood-like mattress

Why the *uck was I SO self-conscious?
Why the *uck was I SO self-conscious?
I swear, I saw myself flying in your eyes
we were jumping down the pedestal where we watched the city from
I swear, I swore
Dig as I hide our limbs and throw us to the wolves
That is how we are wired, that’s where we belong
I’m gonna go glistening, glistening, drowning in the dust
staring at the races and thinking

This is not who I am and how I act
So I kept on dreaming
And my Dreams went wild, mine underwater
No, I might seem nonchalant
But my desire is knocking on my door
And I won’t let her in
To Feed my bees with fire
While we watch the city burn
I swear, I saw myself flying in your eyes
We were jumping down the pedestal where we watched the city burn
Oh

Dig as I hide our limbs and throw us to the wolves
That is how we are wired, that’s where we belong
Why the *uck was I SO self-conscious?