ΖΩΗ

Καλημέρα, καλή εβδομάδα

Καλημέρα

Ο μεγαλύτερος μας φόβος δεν θα έπρεπε να είναι η αποτυχία, αλλά το να πετύχουμε πράγματα που δεν έχουν σημασία...

Katie Melua, L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra – End of Summer (The Peasants O.S.T.)

Seasons turn and turn again; bitter winds begin to blow.
See me catch a drifting cloud, fly away, and let the rabble go.
Running fast, rage of wolves, a caring heart’s a blessing or a curse.
Gliding high above the crowds, their spitting rage no longer hurts.

Flying up above the fields, above the woods and stars, far from here.
Bright horizons, folding sky take me as you’ve taken away my fear.
Say what you like, cutting jibes, those wicked taunts they’re not getting through.
Echoes of their distant rage fade and vanish into the blue.

Summer winds will soon return, here to carry me away.
I’ll hang upon the sun-white clouds, I’m soaring now beyond the fray.
I embrace open wounds, my scars to heal, my spirit beams.
I’m flying now to the hills, overseas to meet my dreams.

Looking down I see the view, pastures of the great wide world.
I dream it now, my life anew, a fresh canvas to be unfurled.
Foreign lands, friendly towns, is there a place to make me whole.
Healing rays, hope of spring, faith, returning to my soul.