ΖΩΗ

Καλημέρα, καλή εβδομάδα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Thierry Bouët
Οι αυθεντικές τραγωδίες στη ζωή δεν είναι οι συγκρούσεις μεταξύ σωστού και λάθους, είναι οι συγκρούσεις μεταξύ δύο σωστών...

Χέγκελ

Laveda – L

Didn’t think that I asked you
To be the one that I wanted back
Even though that I want to
Leave here disappear

And all the kids are fucked up
No the kids don’t care about love again
And everybody’s caught up
With the same growing pains of their ways

So go down
Lay out
You’re not
A mistake
I’ve got
Your heart
It’s not
My complaint

Our mistake

Did ya know that I lied to
Everyone that I knew for a while
Never wanted to leave you out
And still I wanted to need you

And all the kids are fucked up
And all the kids don’t care about love again
And everybody’s caught up
With the same growing pains of their ways

So go down
Lay out
You’re not
A mistake
I’ve got
Your heart
It’s not
My complaint

Our mistake

Sometimes I feel like I can only describe the world in words that don’t even actually exist and even if I’m not physically here, even if I’m transparent to everything that’s surrounding me dispute all that I still think it’s all fucking amazing.

And all the kids are fucked up
And all the kids don’t care about love again
And everybody’s caught up
With the same growing pains of their ways

So go down
Lay out
You’re not
A mistake
I’ve got
Your heart
It’s not
My complaint

Our mistake