ΖΩΗ

Καλημέρα, καλή εβδομάδα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Brigitte Grignet
Η θύμηση πραγμάτων από το παρελθόν δεν είναι απαραίτητα η θύμηση των πραγμάτων όπως ήταν...

Μαρσέλ Προυστ

Naïka – Before He Falls (Live)

There’s a little boy, in a little house
He loves attention
And in his loving home when the lights go out
He wants to play
He says “Look at me mommy, look at me”
“I am flying can you see?”
But the little boy hears his mother cry
It’s all familiar
And with this noise outside he knows where to hide
And holds her close
She says “Look at me baby, look at me”
“In your heart I’ll always be”

Stop the war
Stop the war before he falls
Stop the war
He’s a dreamer
He is pure

When the darkness clears
His home disappears
The world is turning
And through the cloudy sky a man opens his eyes
And yells, and prays
He screams “Look at me, boy, look at me”
“Can you hear me can you breathe?”
But paralyzed from the scene
Not one tear falls on his cheek

Stop the war
Stop the war before he falls
Stop the war
He’s a dreamer
He is pure

Another little girl in another house
She loves affection
And in her loving home when the lights go out
She wants to play
She wants to play