ΖΩΗ

Καλημέρα, καλή εβδομάδα

Καλημέρα
Φωτογραφία: Davide Bertuccio
Καλύτερα να ρωτήσεις δέκα φορές παρά να χαθείς μία...

Εβραϊκή παροιμία

Silversun Pickups – Circadian Rhythm (Last Dance)

Ok, go
1, 2, 3, 4

Another night alone, a temporary dream
I came in through your window sleepwalking
Standing arm and arm, still so out of reach
Well, there’s nowhere left to go
Stay with me, stay with me

Footsteps on the floor, your body’s just a haze
In a rhythm of our own, just out of phase
Feel my body swoon to hear you say my name
I’ve got nowhere left to dream
So I’ll just stay awake
Stay awake

At last, I’m found
Circle around
Last dance, it’s no sound
Nowhere left to go, stay with me
Nowhere left to go, stay with me

Nowhere to go, nowhere to go
Nowhere to go, nowhere to go
Nowhere to go, nowhere to go
Nowhere to go, nowhere to go
Circle around
Nowhere to go, nowhere to go
Circle around
Nowhere to go, nowhere to go
Circle around

At last, I’m found
Circle around
Last dance, it’s no sound
Nowhere left to go, stay with me
Nowhere left to go, stay with me
Nowhere left to go, stay with me
Nowhere left to go, stay with me