ΖΩΗ

Καλημέρα, καλή εβδομάδα

Καλημέρα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Martin Munkácsi – Swimsuit (1935)
Οι άνθρωποι που δεν γελούν ποτέ, δεν είναι σοβαροί...

Αλφόνσος Αλλαί

The Offspring – Come Out And Play

You gotta keep ’em separated
Like the latest fashion
Like a spreading disease
The kids are strappin’ on their way to the classroom
Getting weapons with the greatest of ease
The gangs stake their own campus locale
And if they catch you slippin’ then it’s all over pal
If one guy’s colors and the others don’t mix
They’re gonna bash it up, bash it up, bash it up, bash it up
Hey, man you talkin’ back to me?
Take him out
You gotta keep ’em separated
Hey, man you disrespecting me?
Take him out
You gotta keep ’em separated
Hey, they don’t pay no mind
If you’re under 18 you won’t be doing any time
Hey, come out and play
By the time you hear the siren
It’s already too late
One goes to the morgue and the other to jail
One guy wasted and the other’s a waste
It goes down the same as the thousand before
No one’s getting smarter, no one’s learning the score
Your never ending spree of death and violence and hate
Is gonna tie your own rope, tie your own rope, tie your own
Hey, man you disrespecting me?
Take him out
You gotta keep ’em separated
Hey, man you talkin’ back to me?
Take him out
You gotta keep ’em separated
Hey, they don’t pay no mind
If you’re under 18 you won’t be doing any time
Hey, come out and play
It goes down the same as the thousand before
No one’s getting smarter, no one’s learning the score
Your never ending spree of death and violence and hate
Is gonna tie your own rope, tie your own rope, tie your own
Hey, man you talkin’ back to me?
Take him out
You gotta keep ’em separated
Hey, man you disrespecting me?
Take him out
You gotta keep ’em separated
Hey, they don’t pay no mind
If you’re under 18 you won’t be doing any time
Hey, come out and play