ΖΩΗ

Καλημέρα, καλή εβδομάδα

Καλημέρα

Επιμένουμε ουσιαστικά στο να χαιρόμαστε τη ζωή. Προσπαθούμε να μη χανόμαστε στον κυνισμό για την κατάσταση γύρω μας, ούτε κουβαλάμε τα προβλήματα του κόσμου στους ώμους μας...

Róisín Murphy – Flash of Light

No you won’t be coming down
You’ll fall asleep and never, be coming round
You say your last goodbye
No you won’t be coming down

No we won’t be late
Would you make me wait
When there’s so little time?
Like a dying star, a fireball
Made the orange sky

Take me down to the edge of here
Take me now, I know what ready is
And I’m running to the sound

Counting down to the end of the end game
The sands of time are running out
Take me down I don’t wanna live
With an ordinary, ordinary sky

One last flash of brilliance
One more blinding light
The last dead beat descendants
We’re going into the night
The last time I held you
I held you so tight
That I want
One last flash of brilliance
One more night to thrill you
Well I ask, one last
Flash of light

I ask, one last
Flash of light

I know I was wrong
I know I was wrong

One last flash of brilliance
One more blinding light
The last dead beat descendants
Are going into the night
The last time I held you
I held you so tight
That I want
One last flash of brilliance
One more night to thrill you
Well I ask, one last
Flash of light

Loving you is easy
It’s the leaving that scarred
Loving you is easy
It’s the leaving that’s hard
Time moves slow
When you’re all alone
Time moves slow
When you’re on your own
Time moves slow
When you miss a friend
Time moves slow
When you leave again

One last flash of brilliance
One more blinding light
The last dead beat descendants
Are going into the night

Flash of light
Going into the night

Ain’t nobody
Gonna give you
What we got
There ain’t nobody
Gonna give you
What it is
That we got
Cos there ain’t nobody
Ain’t no one
There aint nobody
Ain’t no one
Cos there ain’t nobody

Gonna give you
Gonna love you
Like I do
There ain’t no one

Ain’t nobody
Flash of light

One last flash of brilliance
One more blinding light
The last dead beat descendants
Are going in
Are going in
Are going in
Are going in…
To the night
To the night

Running away is easy
It’s the leaving that’s hard
Running away is easy
It’s the living that’s hard

Loving you was easy
It’s the leaving that scarred
Loving you is easy
It’s the leaving that’s hard

Loving you
Easy
Leaving you
Hard
Leaving you
Hard
Time moves slow
Time moves slow
Time moves slow
Time moves
So slowly